Yrittäjä, oivalluttaja

Olen Riitta-Liisa Kanniainen. Perustin Taikapuhe Oy yrityksen vuonna 2016. Koulutukseltani olen sosionomi (amk). Lisäksi olen voimavarakeskeinen tönohjaaja ja opiskellut NLP menetelmää Licensed Master of NLP™ -tasoon asti.

Teen työtä iloa, turvallisuutta, keskinäistä arvostusta ja elämän laatua mahdollistaen. Uskon kokemukselliseen oppimiseen ja siihen, että parhaiten ihminen omaksuu uutta myönteisissä tunnetiloissa.

Sydämenasiani on auttaa ihmistä hyvinvointinsa lähteelle, koska ainoastaan hyvinvoiva ihminen luo ympärilleen hyvinvointia. Uudet mallit ihmisen mielessä mahdollistavat uuden toiminnan.

Uskon asiakkaisiini aina täydestä sydämestäni ja sillä saa hyvää tulosta (täältä voit lukea asiakkaiden kokemuksia Palautetta asiakkailta). Kokemukseni mukaan ihmisen ongelmiin on löydettävissä myönteinen ratkaisu.

Työskentelytavassani kiinnitän huomiota opittuihin ajattelumalleihin, vuorovaikutukseen ja tunnetaitoihin. Omien tunteiden hyväksyminen, tunnistaminen ja työstäminen mahdollistavat hyvinvoinnin olosuhteista riippumatta. Millaisia työkaluja sinulla on hyvä olla, jotta toimiva vuorovaikutus on mahdollista arjen joka tilanteessa? Miten voit kehittää tunnetaitojasi elämäsi varrella tarkoituksenmukaisesti?

Mitä sinulle tarjoan?

Tarjoan sinulle mahdollisuuden tutkia ja tunnustella turvallisesti omia uskomuksiasi ja toimintamallejasi. Saat uusia tulokulmia tuttuihin asioihin! Voit saada ratkaisuja arjen tilanteisiin kuin itsestään.  Jos näet jonkin asian mielikuvissasi, voit elää sen todeksi arjessasi!

Opitut toimintamallit ovat niin syvällä, että muutos käyttäytymiseen ja toimintaan on hyvä tehdä syvemmällä tasolla. Työskentelen tarinoiden, teorian ja käytännön harjoitusten avulla siten, että saat uusia toimivampia malleja. Mielikuva on tahtoa voimakkaampi.

Tiesitkö, että käyttäytymiseen ja toimintaan on mahdollista saada toivottua muutosta pysyvästi?