Oletko kuollut tietämättäsi?

Nykyihmisen arkeen kuuluu kiinteästi ihmisen aiheuttama ärsykemeteli – älylaitteet, informaatio, musiikki, rakennettu ympäristö, mainonta, sähkölaitteet, autot, koneet, yltäkylläinen teollinen värimaailma etc. Jatkuvassa ärsyketulvassa oleilu, vähättelemättä sen ajoittaista käyttökelpoisuutta, saattaa viedä ihmisen kauas omien sisäisten tarpeiden tunnistamisesta. Tällöin todellinen hyvinvoinnin lähde, joka jokaisen ihmisen sisällä on, uinuu käyttämättömänä. Onko sinun luovuutesi kuollut käytön puutteessa?

Taannoin keväällä kirjoitin lasten älylaiteriippuvuudesta. Lasten peli- ja puhelinriippuvuus on aikamme iso haaste, puhumattakaan aikuisten puhelinriippuvuudesta.

Aistien avulla koemme erilaisia ärsykkeitä, jotka vahvistavat meissä kokemusta elossa olemisesta. Ylettömän ärsykesaasteen keskellä voi olla vaikea tunnistaa ja kuulla aitoja sisäisiä tarpeita. Mitä konkreettista tarvitset, että koet tulleesi hyväksytyksi ja rakastetuksi?

 

Ota vastuu, saat vallan!

Sisäisessä todellisuudessa asuu luova voima, joka haluaa tulla esiin, se haluaa tulla kuulluksi. Kun ihminen pääsee hyvään yhteyteen tunteiden ja tarpeiden kanssa, löytyy tie hyvinvointiin, joka tuottaa alati hyvää ihmisen sisältä päin. Jatkuva mukautuminen ulkoisiin vaatimuksiin, odotuksiin ja sääntöihin aiheuttaa uupumista ja heikentää hyvinvointia.

Aikuinen voi huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja vahvistaa sitä. Lapset, nuoret ja muut suojattomassa asemassa olevat ihmiset tarvitsevat hyvinvoivia aikuisia ympärilleen voidakseen hyvin. On hyvä kunnioittaa ihmisen sisäistä todellisuutta ja kiinnostua toisen ihmisen sisäisen maailman tilasta. Vastuullisten aikuisten tehtävä on luoda mahdollisuudet lasten sisäisen todellisuuden rikastumiselle ja vahvistumiselle. Yksisuuntainen riippuvuutta aiheuttava toiminta vie ihmistä erillisyyteen ja yksinäisyyteen.

 

Eläväksi jälleen

Rauhoittuminen, hiljentyminen ja lepo ovat välttämättömiä ihmiselle, jotta pysyy elävänä ’sisäisesti’. Luova voima, rikas sisäinen todellisuus, auttaa ihmistä ääritilanteista. Ihailen Nelson Mandelaa, joka oli vankeudessa karuissa olosuhteissa lähes 30 vuotta. Mandela valitsi anteeksiannon, rakkauden ja siltojen rakentamisen ihmisten välille.

Kun pysähtyy tähän hetkeen, kuuntelee itseään, antaa melun vaimentua, voi huomata, että tässä hetkessä kaikki on hyvin. Sisäisen tasapainon, hyvinvoinnin, tilaa ei horjuta mikään ulkopuolinen asia. Ihmisen sisäinen hyvinvointi voi olla täysin riippumaton ulkopuolisista olosuhteista.