Palvelut

Työnohjausta yksilölle ja ryhmille

 

Vuorovaikutus- ja tunnetaitokoulutus

Koulutus sisältää toimivat työkalut vuorovaikutustaitojen kohentamiseen. Koulutuksessa oivallutetaan ystävällisellä ja hienovaraisella tavalla tunteiden ja uskomusten tunnistamiseen, hyväksymiseen ja käsittelyyn. Tunnetaitoihin ja myönteiseen puheeseen syvennytään harjoitusten, tarinoiden ja teorioiden keinoin.

Kenelle?

Esimerkiksi:

 • asiakastyötä tekeville
 • päiväkotien ja koulujen aikuisille
 • lasten kanssa työskenteleville
 • yhteisöille, jotka haluavat voida hyvin

 

Muutosvalmennus ryhmälle

Valmennusta työyhteisöille, kun haluatte lisätä työyhteisössänne yksilöiden ja yhteisön hyvinvointia. Valmennuksen tavoitteet nousevat työyhteisön tilanteesta. Valmennus toimii myös työnohjauksellisena prosessina.

 

Muutosvalmennus, NLP-valmennus

Yksilövalmennus sinulle, joka haluat muuttaa käyttäytymistäsi ja toimintaasi pysyvästi syvemmällä tasolla. Sinulle, joka haluat saada enemmän mahdollisuuksia ja voimavaroja elämääsi nopeasti ja hyvällä tavalla. Yksilövalmennus on tehokas tapa saavuttaa toivottu lopputulos. Valmennuksessa on mahdollisuus saada pysyviä muutoksia ajatteluun ja käyttäytymiseen hienovaraisesti, pysyvästi ja tehokkaasti.

Haluatko muutosta

 • jokapäiväiseen elämään
 • oppimiseen
 • vuorovaikutukseen
 • esiintymiseen
 • parisuhteeseen
 • yritykseen
 • ulkonäköön
 • itsetuntoon tai itsetuntemukseen

tai johonkin muuhun?